Nie jesteś zalogowany.

Transpedytor.com jest serwisem przeznaczonym dla firm, przedsiębiorców, przedsiębiorstw, właścicieli firm transportowych oraz innych podmiotów i osób prywatnych zainteresowanych rynkiem spedycyjnym. Jeśli posiadasz ładunek, który chcesz szybko przetransportować w dowolne miejsce w Polsce lub Europie, zgłoś ładunek w naszym serwisie podając jego rodzaj i wielkość. Jeżeli posiadasz firmą transportową i dysponujesz samochodami gotowymi do podjęcia ładunku, możesz w każdej chwili zgłosić pusty pojazd lub jego część powierzchni ładunkowej. Zapraszamy również do dodawania ogłoszeń motoryzacyjnych.

Ostatnio dodane ogłoszenia:

VIP TRAVEL Karpacz - Bus
Nasza firma świadczy usługi transportu osobowego dla firm, instytucji i szkół oraz dla grup zorganizowanych i osób...

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu TRANSPEDYTOR.

 TRANSPEDYTOR jest serwisem przeznaczonym dla firm, przedsiębiorców, przedsiębiorstw, właścicieli firm transportowych oraz innych podmiotów i osób prywatnych  zainteresowanych rynkiem spedycyjnym.

Jeśli posiadasz ładunek, który chcesz szybko przetransportować w dowolne miejsce w Polsce lub Europie, zgłoś ładunek w naszym serwisie podając jego rodzaj i wielkość.

Jeżeli posiadasz firmą transportową i dysponujesz samochodami gotowymi do podjęcia ładunku możesz w  zgłosić pusty pojazd lub jego część powierzchni ładunkowej.

Korzystanie z serwisu wiążę się z akceptacją poniższego regulaminu.

 

Administrator oferuje usługę  na podstawie umowy o świadczenie usług  z klientem  pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Ponadto Klient w momencie zarejestrowania konta  na www.transpedytor.com akceptuje  warunki wskazane na stronie i w regulaminie.

1. Założenie konta wiąże się z akceptacją regulaminu oraz  wyrażeniem  zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych.

2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

3. Dane kontaktowe muszą zostać wpisane poprawnie, każda zmiana powinna być na bieżąco aktualizowana.

4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane tylko w celu realizacji funkcji serwisu i nie są przekazywane osobom trzecim.

5. Wystawianie ofert w serwisie jest odpłatne dla wszystkich użytkowników, zainteresowanych umieszczeniem swojej oferty w serwisie Transpedytor.com. 

6. Korzystanie z serwisu jest odpłatne, w celach promocyjnych serwisu Transpedytor.com na chwilę obecną płatność w wysokości € 1.00 opłaca tylko i wyłącznie akceptujący zlecenie. Kwota ta może ulec zmianie po okresie promocyjnym.

7. Każde zlecenie na przewóz osób, które składa przewoźnik, jest brane pod uwagę jako jedno wolne miejsce. Dla każdego wolnego miejsca powinno być wypisane inne zlecenie.

Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd osoby zainteresowane. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej  kategorii branżowej.    Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów.

Transpedytor.com nie jest pośrednikiem, ani żadną ze stron przewożonych towarów, i nie odpowiada za zawartość przesyłanych rzeczy.

Administrator  zastrzega  sobie prawo do korekty treści zamieszczonych przez użytkowników  w przypadku stwierdzenia ewidentnych oczywistych omyłek pisarskich, takich jak błędy ortograficzne, literówki, itp. Ewentualna korekta nie będzie w żaden sposób naruszała istoty wpisu.

Wpisy zawierające treści  wulgarne, obraźliwe lub sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego  nie będą akceptowane przez administratora. Będą usuwane, a koszt za wystawienie nie będzie zwracany.

 W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte. Administrator  serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w wyniku akceptacji zlecenia.

Zabrania się wpisywania danych kontaktowych w nazwie profilu. Jedynym możliwym do tego miejscem jest wyznaczone do tego pole „kontakt”. W przypadku, gdy dane kontaktowe pojawią się w treści ogłoszenia, zostanie ono automatycznie skasowane, bez zwrotu kosztów.

Publikacja Zlecenia kończy się w następujących przypadkach :

1. z chwilą wyboru wykonawcy zlecenia przez zleceniodawcę,

2. po upływie terminu publikacji zlecenia

3. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji zlecenia przez zleceniodawcę.

 

Termin i formy płatności jak i szczegóły transakcji uzgadniane są każdorazowo pomiędzy zleceniodawca i zleceniobiorcą . Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie 48 h  od momentu akceptacji wyboru przez Wykonawcę. TRANSPEDYTOR nie ponosi konsekwencji umowy pomiedzy stronami. 

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.

Masz pytania – napisz do nas.

Zespół  Transpedytor